ДКЦ 2гр.Плевен

Акушерство и гинекология


Д-р Андриана Александрова - акушер-гинеколог
ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък (от – до)
Амбулаторни прегледи 10.00-12.30 13.30-19.00 7.00-12.30 13.30-19.00 нeч. 7.00-12.30
четн.13.30-19.00
Домашни прегледи 14.00-15.30 10.30-12.00 14.00-15.00 10.30-12.00  
ЛКК** 12.30-13.30 12.30-13.30 12.30-13.30 12.30-13.30 12.30-13.30
Програма “Майчино здравеопазване” от специалист от “АГ и репродуктивна медицина” 7.00-10.00        


Д-р Христо Бонев - акушер-гинеколог
ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък (от – до)
Програма"Майчино здравеопазване" от специалист ”АГ и репродуктивна медицина” 13.30-14.30 7.00-8.00 13.30-14.30 7.00-8.00  
Амбулаторни прегледи 14.30-19.00 8.00-12.30 14.30-19.00 8.00-12.30 7.00-12.30 -ч 13.30-19.00-нч
Домашни прегледи 11.00-12.00 14.00-15.00 11.00-12.00 14.00-15.00 14.00-15.00-ч 11.00-12.00-нч
ЛКК** 12.30-13.30 12.30-13.30 12.30-13.30 12.30-13.30 12.30-13.30
Профилактични прегледи на рискови групи*** 12.00-12.30 13.30-14.00 12.00-12.30 13.30-14.00 13.30-14.00-ч 12.00-12.30-нч


Клинична алергология


Д-р Павел Тихомиров Донов - алерголог
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни прегледи14:00-17:00 14:00-17:00 
Домашни прегледи 17:00-18:00 17:00-18:00 
ЛКК**    
Профилактични прегледи на рискови групи***    


Гастроентерология


Д-р Георги Вълчанов - гастроентеролог
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 08:00-13:00 08:00-15:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00
Домашни прегледи 13.00-14.30 15.00-16.00 16.00-17.00 16.00-17.00 13.00-14.30
ЛКК**
Профилактични прегледи на рискови групи*** 16.00-17.00

Д-р Маргарита Влахова - гастроентеролог
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 15.00-18.00 15.00-20.00
Домашни прегледи 15.00-16.00
ЛКК**
Профилактични прегледи на рискови групи*** 18.00-19.00
 

Кожни и венерически болести


Д-р Камелия Петрова Вековска - дерматовенеролог
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 8.00-13.00 13.00-18.00 8.00-13.00 13.00-18.00 8.00-13.00
Домашни прегледи 18.00-20.00 18.00-20.00
ЛКК**


Д-р Камелия Колева Дочева - дерматовенеролог
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 14.00-18.00 14.00-18.00 14.00-18.00
Домашни прегледи 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00
ЛКК**
 

Ендокринология и болести на обмяната


Д-р Полина Павлова Гачевска - ендокринолог
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 8:30-13:30 8:30-13:30 13:30-15:30 8:30-13:30
Домашни прегледи 13:30-15:30 15:30-17:30 14:30-16:30 13:30-14:30
ЛКК**
Профилактични прегледи на рискови групи*** 13:30-14:30

Д-р Юлия Стойкова - ендокринолог
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 14.30-18.30 14.30-18.30 14.30-18.00
Домашни прегледи 18.30-20.00 18.30-20.00 15.00-18.30 18.30-20.00
ЛКК**
Профилактични прегледи на рискови групи*** 18.00-18.30
 

Инфекциозни болести; Медицинска паразитология


Доц. д-р Ивелин Ангелов - инфекционист
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00
Домашни прегледи 20.30-21.00
ЛКК**

Доц. д-р Ивелин Ангелов - паразитолог
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 16.00-20.00 16.00-20.00 16.00-20.00 16.00-20.00 16.00-20.00
Домашни прегледи 20.00-20.30
ЛКК**
 

Кардиология


Д-р Диана Неделчева - кардиолог
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 13.30-19.00 7.00-13.00 13.30-19.00 7.00-13.00 нечетни: 7.00-13.00; четни: 13.30-19.00
Домашни прегледи 11.00-13.00 15.30-16.30 четни:11.00-13.00; нечетни: 13.30-15.30
ЛКК** 13.00-13.30 13.00-13.30 13.30-14.00 13.00-13.30 13.00-13.30
Профилактични прегледи на рискови групи*** 13.30-15.30 13.30-15.30

Д-р Лора Георгиева - кардиолог
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 14.30-17.00 14.00-17.00
Домашни прегледи 13.00-17.00 13.00-17.00
ЛКК - по месечен график
Профилактични прегледи на рискови групи*** 14.00-14.30

Д-р Светозар Симеонов - кардиолог
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 7.00-12.30 13.30-19.00 7.00-12.30 13.30-19.00 четни: 7.00-12.30; нечетни: 13.30-19.00
Домашни прегледи 13.30-14.30 19.00-21.00 13.30-14.30 19.00-21.00 четни: 13.30-14.30 нечетни: 19.00-21.00
ЛКК** 13.00-13.30 13.00-13.30 13.00-13.30 13.00-13.30 13.00-13.30
Профилактични прегледи на рискови групи*** 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 четни-12.30-13.00
 

Нервни болести


Д-р Пенка Николова - невролог
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 13.30-17.30 8.00-12.30 8.00-13.00
Домашни прегледи 17.30-19.00 18.00-19.00
ЛКК** 12.30-13.30 12.30-13.30 13.00-13.30

Д-р Камелия Попова - невролог
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 7.30-12.30 13.30-18.30 14.00-18.30 7.30-12.30 четни 07.30-12.30 нечетни 13.30-18.30
Домашни прегледи 13.30-17.30 09.00-12.30 четни 13.30-17.00 нечетни 09.00-12.30
ЛКК** 12.30-13.30 12.30-13.30 13.30-14.00 12.30-13.30 12.30-13.30

Д-р Силвия Кирилова Маринова - невролог
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 7.30.00-13.00 15.00-19.00
Домашни прегледи 19.00-19.30
ЛКК**
 

Нефрология


Д-р Лазар Гарев - нефролог
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 15.00-18.30 11.00-17.00
Домашни прегледи 18.30-19.00
ЛКК**

Д-р Емил Шимбов - нефролог
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 14.00-19.00 14.00-17.00
Домашни прегледи 17.00-19.00
ЛКК**
 

Ортопедия и травматология


Д-р Борил Юруков - ортопедо-травматолог
ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък (от – до)
Амбулаторни прегледи 8.30-13.00   8.30-13.00   8.30-13.00
Домашни прегледи 8.00-8.30        
ЛКК** 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00  

Д-р Ивелин Алтънджийски - ортопедо-травматолог
ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък (от – до)
Амбулаторни прегледи 14.00-18.00     8.00-12.00 14.00-18.00  
Домашни прегледи 19.00-19.30        
ЛКК** 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00  

Д-р Димитър Минков - ортопедо-травматолог
ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък (от – до)
Амбулаторни прегледи   09.00-16.00 14.00-17.00    
Домашни прегледи      17.00-17.30    
ЛКК**   18.00-19.00 18.00-19.00   18.00-19.00
 

Ушно-носно-гърлени болести


Д-р Галина Цветкова - оториноларинголог
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 13.30-19.00 7.00-13.00 7.30-13.00 13.30-19.00 нечетни 7.00-13.00 четни 13.30-19.00
Домашни прегледи 7.00-7.30
ЛКК** 13.00-13.30 13.00-13.30 13.00-13.30 13.00-13.30 13.00-13.30

Д-р Георги Георгиев - оториноларинголог
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 7.00-13.00 13.30-19.00 13.30-19.00 7.00-13.00 четни 7.00-13.00 нечетни 13.30-19.00
Домашни прегледи 7.00-7.30
ЛКК** 13.00-13.30 13.00-13.30 13.00-13.30 13.00-13.30 13.00-13.30
 

Очни болести


Д-р Димитър Тодоров - офталмолог - по месечен график
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 13.30-19.00
7.00-13.00
13.30-19.00 7.00-13.00 нч 7,00-13,00
ч 13,30-19,00
Домашни прегледи 10.30-12.30 16.30-17.30 10.30-12.30 16.30-17.30
ЛКК** 13.00-13.30 13.00-13.30 13.00-13.30 13.00-13.30 13.00-13.30

Д-р Цветанка Томова - офталмолог - по месечен график
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 7.00-13.00 13.30-19.00 7.00-13.00 13.30-19.00 нч 13,30-19,00
ч 7,00-13,00
Домашни прегледи 16.00-17.30 09.30-11.30 16.00-17.30 16.00-17.30
ЛКК** 13.00-13.30 13.00-13.30 13.00-13.30 13.00-13.30 13.00-13.30
 

Детски болести; Детска неврология


Д-р Валерия Маринова Дакова - педиатър, детски невролог
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 11.00-12.00 17.00-18.00 17.00-18.00
Домашни прегледи 12.00-12.30
ЛКК**
Програма “Детско здравеопазване” от специалист по “Детски болести” 18.00-19.00

Д-р Людмила Христова Тошмакова - педиатър
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 14.00-17.00 8.00-12.30 8.00-12.30 14.00-18.00 8.00-12.30
Домашни прегледи 8.00-11.30 8.00-11.30
ЛКК** 12.30-13.30 12.30-13.30 12.30-13.30
Програма “Детско здравеопазване” от специалист по “Детски болести” 17.00-18.00

Д-р Иванка Велева - психиатър
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 14.30-19.00 14.30-16.00
Домашни прегледи 16.00-17.00
ЛКК** 14.00-14.30 14.00-14.30
 

Психиатрия


Д-р Иво Борисов Духленски - психиатър
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 7.30-17.30 8.00-13.30 8.00-13.30 8.00-13.30 8.00-13.30
Домашни прегледи 18.00-20.00
ЛКК** 14.00-14.30 14.00-14.30 14.00-14.30 14.00-14.30

Д-р Йорданка Николова - психиатър
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 14.30-18.00 14.30-18.00
Домашни прегледи 18.00-19.00
ЛКК** 14.00-14.30 14.00-14.30
 

Пневмология и фтизиатрия


Д-р Анелия Стоянова - пулмолог
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 14.30-18.30 08.30-12.30
Домашни прегледи 18.30-19.30 12.30-13.30
ЛКК - по месечен график
 

Ревматология


Д-р Красимира Стефанова - ревматолог
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 13.00-17.00 13.00-19.00 7.00-13.00 7.00-13.00 7.00-13.00;
Домашни прегледи 17.00-20.00 19.00-21.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00
ЛКК**
 

Урология

 

Физикална и рехабилитационна медицина


Д-р Виолина Герганова - физиотерапевт
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи нечетни 7.00-13.00; четни 13.00-19.00 нечетни 7.00-13.00; четни 13.00-19.00 нечетни 7.00-13.00; четни 13.00-19.00 нечетни 7.00-13.00; четни 13.00-19.00 нечетни 7.00-13.00; четни 13.00-19.00
Домашни прегледи нечетни 13.00-14.00; четни 19.00-20.00 нечетни 13.00-14.00; четни 19.00-20.00 нечетни 13.00-14.00; четни 19.00-20.00 нечетни 13.00-14.00; четни 19.00-20.00 нечетни 13.00-14.00; четни 19.00-20.00
ЛКК**

Д-р Веселина Какарчева - физиотерапевт
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи нечетни 13.00-19.00; четни 7.00-13.00 нечетни 13.00-19.00; четни 7.00-13.00 нечетни 13.00-19.00; четни 7.00-13.00 нечетни 13.00-19.00; четни 7.00-13.00 нечетни 13.00-19.00; четни 7.00-13.00
Домашни прегледи нечетни 12.00-13.00; четни 13.00-14.00 нечетни 12.00-13.00; четни 13.00-14.00 нечетни 12.00-13.00; четни 13.00-14.00 нечетни 12.00-13.00; четни 13.00-14.00 нечетни 12.00-13.00; четни 13.00-14.00
ЛКК**
 

Клинична хематология


Д-р Лора Георгиева Петрова - хематолог
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 17.00-18.00 17.00-18.00
Домашни прегледи 17.00-18.00
ЛКК**
 
Д-р Доротея Тодориева - хематолог
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 13.30-16.30 10.30-14.30 13.30-16.00
Домашни прегледи 16.00-16.30
ЛКК**
 

Хирургия


Д-р Николай Николов - хирург
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 7.00-12.00 7.00-12.00 7.00-12.00 7.00-12.00 7.00-12.00
Домашни прегледи 14.00-15.00 14.00-15.00 14.00-15.00 14.00-15.00 14.00-15.00
ЛКК** 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00
Профилактични прегледи на рискови групи*** 12.00-13.00 12.00-13.00

Д-р Велико Атанасов Великов - хирург
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 8.00-11.30 8.00-11.30 8.00-11.30 8.00-11.30
Домашни прегледи 11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00
ЛКК** 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00
Профилактични прегледи на рискови групи*** 12.00-13.00

Д-р Янко Величков Първанов - хирург
ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък (от – до)
Амбулаторни прегледи 14.00-17.30 14.00-17.30 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.30
Домашни прегледи       17.00-17.30  
ЛКК** 13.30-14.00 13.30-14.00 13.30-14.00 13.30-14.00  
Профилактични прегледи на рискови групи***     17.00-17.30    

Съдова хирургия


Д-р Любомир Бешев - съдов хирург
ПОСЕЩЕНИЯ за Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00
Домашни прегледи 16.00-16.30
ЛКК**


 

Работно време:

  • Понеделник: 7:00 - 19:30
  • Вторник: 7:00 - 19:30
  • Сряда: 7:00 - 19:30
  • Четвъртък: 7:00 - 19:30
  • Петък: 7:00 - 19:30

Адрес:

5800
гр.ПЛЕВЕН
ул. “Сан Стефано” № 1
Телефон: 064/ 888-212
ФАКС: 064/ 80-70-01
E-mail: dkc2@mail.bg