ДКЦ 2гр.Плевен

Акушерство и гинекология


Д-р Андриана Александрова - акушер-гинеколог
ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък (от – до)
Амбулаторни прегледи 10.00-12.30 13.30-19.00 7.00-12.30 13.30-19.00 нeч. 7.00-12.30
четн.13.30-19.00
Домашни прегледи 14.00-15.30 10.30-12.00 14.00-15.00 10.30-12.00  
ЛКК** 12.30-13.30 12.30-13.30 12.30-13.30 12.30-13.30 12.30-13.30
Програма “Майчино здравеопазване” от специалист от “АГ и репродуктивна медицина” 7.00-10.00        


Д-р Христо Бонев - акушер-гинеколог
ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък (от – до)
Програма"Майчино здравеопазване" от специалист ”АГ и репродуктивна медицина” 13.30-14.30 7.00-8.00 13.30-14.30 7.00-8.00  
Амбулаторни прегледи 14.30-19.00 8.00-12.30 14.30-19.00 8.00-12.30 7.00-12.30 -ч 13.30-19.00-нч
Домашни прегледи 11.00-12.00 14.00-15.00 11.00-12.00 14.00-15.00 14.00-15.00-ч 11.00-12.00-нч
ЛКК** 12.30-13.30 12.30-13.30 12.30-13.30 12.30-13.30 12.30-13.30
Профилактични прегледи на рискови групи*** 12.00-12.30 13.30-14.00 12.00-12.30 13.30-14.00 13.30-14.00-ч 12.00-12.30-нч


Гастроентерология


Д-р Георги Вълчанов - гастроентеролог
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни прегледи10:00-12:0010:00-12:0010:00-12:0010:00-12:0010:00-12:00
Домашни прегледи9.00-9.30    
ЛКК**     
Профилактични прегледи на рискови групи***    09:00-10:00

Д-р Маргарита Влахова - гастроентеролог
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни прегледи15.00-18.00   15.00-20.00
Домашни прегледи 15.00-16.00   
ЛКК**     
Профилактични прегледи на рискови групи*** 18.00-19.00   


Кожни и венерически болести


Д-р Калина Недушева - дерматовенеролог
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни прегледи8.00-15.308.00-15.308.00-15.308.00-15.308.00-15.30
Домашни прегледи18.00-18.30    
ЛКК**13.30-14.00 13.30-14.00 13.30-14.00


Д-р Камелия Дочева Колева - дерматовенеролог
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
      
Амбулаторни прегледи15:30- 18:00 15:30- 18:00 15:30- 18:00
Домашни прегледи14:00-15:30 14:00-15:30 14:00-15:30
ЛКК**13:30-14:00 13:30-14:00 13:30-14:00


Ендокринология и болести на обмяната


Д-р Олга Аспарухова - ендокринолог
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни прегледи08.30-14:0008.30-14:0008.30-14:008:30-13:008:30-11:30
Домашни прегледи14:30-17:0014:30-17:0014:30-17:0014:30-17:0012:00-17:00
ЛКК**     
Профилактични прегледи на рискови групи***    13:00-14:00

Д-р Юлия Стойкова - ендокринолог
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни прегледи14.30-18.3014.30-18.30 14.30-18.00 
Домашни прегледи18.30-20.0018.30-20.0015.00-18.3018.30-20.00 
ЛКК**     
Профилактични прегледи на рискови групи***    18.00-18.30


Инфекциозни болести; Медицинска паразитология


Доц. д-р Ивелин Ангелов - инфекционист
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни прегледи7.00-8.007.00-8.007.00-8.007.00-8.007.00-8.00
Домашни прегледи    20.30-21.00
ЛКК**    

Доц. д-р Ивелин Ангелов - паразитолог
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни прегледи16.00-20.0016.00-20.0016.00-20.0016.00-20.0016.00-20.00
Домашни прегледи    20.00-20.30
ЛКК**    


Кардиология


Д-р Диана Неделчева - кардиолог
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни прегледи13.30-19.007.00-13.0013.30-19.007.00-13.00нечетни: 7.00-13.00; четни: 13.30-19.00
Домашни прегледи11.00-13.00  15.30-16.30четни:11.00-13.00; нечетни: 13.30-15.30
ЛКК**13.00-13.3013.00-13.3013.30-14.0013.00-13.3013.00-13.30
Профилактични прегледи на рискови групи***  13.30-15.30 13.30-15.30

Д-р Лора Георгиева - кардиолог
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни прегледи14.30-17.00  14.00-17.00 
Домашни прегледи 13.00-17.0013.00-17.00  
ЛКК - по месечен график     
Профилактични прегледи на рискови групи*** 14.00-14.30   

Д-р Светозар Симеонов - кардиолог
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни прегледи7.00-12.3013.30-19.007.00-12.3013.30-19.00четни: 7.00-12.30; нечетни: 13.30-19.00
Домашни прегледи13.30-14.3019.00-21.0013.30-14.3019.00-21.00четни: 13.30-14.30 нечетни: 19.00-21.00
ЛКК**13.00-13.3013.00-13.3013.00-13.3013.00-13.3013.00-13.30
Профилактични прегледи на рискови групи*** 12.30-13.0012.30-13.0012.30-13.0012.30-13.00четни-12.30-13.00


Нервни болести


Д-р Пенка Николова - невролог
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни прегледи9.00-12.30; 13.00-17.307.00-12.309.00-12.30; 13.00-17.307.00-12.307.00-12.30
Домашни прегледи17.30-18.30 17.30-18.30  
ЛКК**12.30-13.0012.30-13.0012.30-13.0012.30-13.0012.30-13.00

Д-р Камелия Попова - невролог
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни прегледи7.30-12.3013.30-18.3014.00-18.307.30-12.30четни 07.30-12.30 нечетни 13.30-18.30
Домашни прегледи13.30-17.3009.00-12.30  четни 13.30-17.00 нечетни 09.00-12.30
ЛКК**12.30-13.3012.30-13.3013.30-14.0012.30-13.3012.30-13.30


Нефрология


Д-р Лазар Гарев - нефролог
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни прегледи16.00-18.30 11.00-16.0016.30-18.30 
Домашни прегледи   18.30-19.00 
ЛКК**    

Д-р Емил Шимбов - нефролог
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни прегледи 14.00-19.00  14.00-17.00
Домашни прегледи    17.00-19.00
ЛКК**    


Ортопедия и травматология


Д-р Борил Юруков - ортопедо-травматолог
ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък (от – до)
Амбулаторни прегледи 8.00-13.00 14.00-16.00 8.00-13.00   14.00-18.00
Домашни прегледи   16.00-17.00      
ЛКК** 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00   18.00-19.00

Д-р Ивелин Алтънджийски - ортопедо-травматолог
ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък (от – до)
Амбулаторни прегледи 14.00-18.00 16.00-18.00   8.00-12.00 14.00-18.00  
Домашни прегледи 19.00-19.30        
ЛКК** 18.00-19.00 18.00-19.00   18.00-19.00  

Д-р Димитър Минков - ортопедо-травматолог
ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък (от – до)
Амбулаторни прегледи   08.00-14.00 14.00-18.00   8.00-14.00
Домашни прегледи          
ЛКК**   18.00-19.00 18.00-19.00   18.00-19.00


Ушно-носно-гърлени болести


Д-р Галина Цветкова - оториноларинголог
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни прегледи12.00-19.007.00-14.007.00-14.0012.00-19.00нечетни 7.00-13.00 четни 14.00-19.00
Домашни прегледи 14.00-16.3014.00-17.00  
ЛКК**11.30-12.00 13.30-14.00 13.30-14.00

Д-р Георги Георгиев - оториноларинголог
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни прегледи7.00-11.3014.00-19.0014.00-19.00 четни 7.00-13.00 нечетни 14.00-19.00
Домашни прегледи     
ЛКК**11.30-12.00 13.30-14.00 13.30-14.00

Д-р Кремена Атанасова Казанджиева - оториноларинголог
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни прегледи 14.00-17.0014.00-17.008.30-12.30 
Домашни прегледи     
ЛКК**    


Очни болести


Д-р Димитър Тодоров - офталмолог - по месечен график
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни прегледи13.30-19.00
7.00-13.00
13.30-19.007.00-13.00нч 7,00-13,00
ч 13,30-19,00
 
Домашни прегледи10.30-12.3016.30-17.3010.30-12.3016.30-17.30 
ЛКК**13.00-13.3013.00-13.3013.00-13.3013.00-13.3013.00-13.30

Д-р Цветанка Томова - офталмолог - по месечен график
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни прегледи7.00-13.0013.30-19.007.00-13.0013.30-19.00нч 13,30-19,00
ч 7,00-13,00
Домашни прегледи16.00-17.3009.30-11.3016.00-17.3016.00-17.30 
ЛКК**13.00-13.3013.00-13.3013.00-13.3013.00-13.3013.00-13.30


Детски болести; Детска неврология


Д-р Валерия Маринова Дакова - педиатър, детски невролог
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни прегледи 11.00-12.0017.00-18.0017.00-18.00 
Домашни прегледи 12.00-12.30   
ЛКК**     
Програма “Детско здравеопазване” от специалист по “Детски болести”  18.00-19.00 

Д-р Людмила Христова Тошмакова - педиатър
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни прегледи14.00-17.008.00-12.308.00-12.3014.00-18.008.00-12.30
Домашни прегледи8.00-11.30  8.00-11.30 
ЛКК** 12.30-13.3012.30-13.3012.30-13.30 
Програма “Детско здравеопазване” от специалист по “Детски болести”17.00-18.00   

Д-р Иванка Велева - психиатър
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни прегледи   14.30-19.0014.30-16.00
Домашни прегледи    16.00-17.00
ЛКК**   14.00-14.3014.00-14.30


Психиатрия


Д-р Иво Борисов Духленски - психиатър
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни прегледи7.30-17.308.00-13.308.00-13.308.00-13.308.00-13.30
Домашни прегледи 18.00-20.00   
ЛКК** 14.00-14.3014.00-14.3014.00-14.3014.00-14.30

Д-р Йорданка Николова - психиатър
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни прегледи 14.30-18.0014.30-18.00  
Домашни прегледи  18.00-19.00  
ЛКК** 14.00-14.3014.00-14.30 


Пневмология и фтизиатрия


Д-р Анелия Стоянова - пулмолог
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни прегледи14.30-18.30  08.30-12.30 
Домашни прегледи18.30-19.30  12.30-13.30 
ЛКК - по месечен график    


Ревматология


Д-р Красимира Стефанова - ревматолог
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни прегледи13.00-18.0007.00-17.007.00-13.007.00-13.007.00-13.00;
Домашни прегледи18.00-19.0017.00-19.0013.00-15.0013.00-15.00 
ЛКК**    


Урология


Д-р Иван Наков - уролог
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни прегледи9.00-12.009.00-12.009.00-12.009.00-12.009.00-12.00
Домашни прегледи14.00-15.00 14.00-15.00  
ЛКК**13.00-14.0013.00-14.0013.00-14.0013.00-14.0013.00-14.00
Профилактични прегледи на рискови групи***  14.00-15.00 14.00-15.00


Физикална и рехабилитационна медицина


Д-р Виолина Герганова - физиотерапевт
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни преглединечетни 7.00-13.00; четни 13.00-19.00нечетни 7.00-13.00; четни 13.00-19.00нечетни 7.00-13.00; четни 13.00-19.00нечетни 7.00-13.00; четни 13.00-19.00нечетни 7.00-13.00; четни 13.00-19.00
Домашни преглединечетни 13.00-14.00; четни 19.00-20.00нечетни 13.00-14.00; четни 19.00-20.00нечетни 13.00-14.00; четни 19.00-20.00нечетни 13.00-14.00; четни 19.00-20.00нечетни 13.00-14.00; четни 19.00-20.00
ЛКК**    

Д-р Веселина Какарчева - физиотерапевт
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни преглединечетни 13.00-19.00; четни 7.00-13.00нечетни 13.00-19.00; четни 7.00-13.00нечетни 13.00-19.00; четни 7.00-13.00нечетни 13.00-19.00; четни 7.00-13.00нечетни 13.00-19.00; четни 7.00-13.00
Домашни преглединечетни 12.00-13.00; четни 13.00-14.00нечетни 12.00-13.00; четни 13.00-14.00нечетни 12.00-13.00; четни 13.00-14.00нечетни 12.00-13.00; четни 13.00-14.00нечетни 12.00-13.00; четни 13.00-14.00
ЛКК**    


Клинична хематология


Д-р Лора Георгиева Петрова - хематолог
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни прегледи17.00-18.00  17.00-18.00 
Домашни прегледи  17.00-18.00  
ЛКК**    


Хирургия


Д-р Николай Николов - хирург
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни прегледи7.00-12.007.00-12.007.00-12.007.00-12.007.00-12.00
Домашни прегледи14.00-15.0014.00-15.0014.00-15.0014.00-15.0014.00-15.00
ЛКК**13.00-14.0013.00-14.0013.00-14.0013.00-14.0013.00-14.00
Профилактични прегледи на рискови групи*** 12.00-13.00  12.00-13.00

Д-р Янко Величков Първанов - хирург
ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък (от – до)
Амбулаторни прегледи 14.00-19.00 14.00-18.00 14.00-18.00 14.00-18.00 14.00-18.00
Домашни прегледи   18.00-19.00   18.00-19.00  
ЛКК** 13.30-14.00 13.30-14.00 13.30-14.00 13.30-14.00  
Профилактични прегледи на рискови групи***     18.00-19.00    

Съдова хирургия


Д-р Любомир Бешев - съдов хирург
ПОСЕЩЕНИЯ заПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Амбулаторни прегледи14.00-16.0014.00-16.0014.00-16.0014.00-16.00 
Домашни прегледи   16.00-16.30 
ЛКК**    Работно време:

  • Понеделник: 7:30 - 21:00
  • Вторник: 7:30 - 21:00
  • Сряда: 7:30 - 21:00
  • Четвъртък: 7:30 - 21:00
  • Петък: 7:30 - 21:00
  • Събота: 7:30 - 16:00
  • Неделя: 7:30 - 16:00

Адрес:

5800
гр.ПЛЕВЕН
ул. “Сан Стефано” № 1
Телефон: 064/ 888-212
ФАКС: 064/ 80-70-01
E-mail: mail@dkc2-pleven.com